Bilim Kurulu

Ankara Üniversitesi:

Hüseyin Bereketoğlu

Sait Halıcıoğlu

Atılım Üniversitesi:

İnci Erhan

Abdullah Özbekler

Başkent Üniversitesi:

Bahaettin Cengiz

Çankaya Üniversitesi:

Kenan Taş

Gazi Üniversitesi:

İbrahim Ethem Anar

Cemil Yıldız

Hacettepe Üniversitesi:

A. Çiğdem Özcan

Emin Özçağ

Ayşe Altın

Canan Köroğlu

Filiz Yıldız

ODTÜ:

Yıldıray Ozan

Cem Tezer

TOBB ETÜ:

Emrah KılıçHacettepe Üniversitesi Matematik Bölümü
06800 Beytepe Ankara