12. Ankara Matematik Günleri
Amacı, Türkiye'deki matematikçileri ve matematiğe ilgi duyan bilim insanlarını bir araya getirmek, özgün bildirilerin sunulmasını sağlamak ve karşılıklı bilimsel tartışmaların oluşmasına ortam hazırlamak olan sempozyumların on ikincisi 25 - 26 Mayıs 2017 tarihlerinde Hacettepe Üniversitesi Matematik Bölümünde gerçekleştirilecektir.
"12. Ankara Matematik Günleri"nde Bilim Kurulunun incelemesinden geçen bildiriler, Sözlü veya Poster olarak sunulabilecektir.
Davetli Konuşmacılar
Duyurular

Hacettepe Üniversitesi Matematik Bölümü
06800 Beytepe Ankara