Davetli Konuşmacılar
Sözlü Sunumlu Konuşmacılar
 • Abdulhamit Küçükaslan (Matematikçiler Derneği) - Geometri
  Noktanın Felsefesi

 • Ahmet Çelik (Dicle Üniversitesi) - Cebir ve Sayılar Teorisi
  Bazı Saturated Sayısal Yarıgruplar Üzerine

 • Ayşe Fidan (Dicle Üniversitesi) - Uygulamalı Matematik
  Viskoelastik Dalga Denklem Sisteminin Çözümlerinin Patlaması

 • Banu Aytar Güntürk (Başkent Üniversitesi) - Analiz
  Bochner Lp Uzaylarının Eşyapı Dönüşümleri ve Hiperstone Uzayların Kardinaliteleri

 • Can Kızılateş (Bülent Ecevit Üniversitesi) - Cebir ve Sayılar Teorisi
  (p,q)-Chebyshev Polinomlarının Bazı Kombinatorik Özellikleri

 • Cemil Engin (Gazi Üniversitesi) - Analiz
  İki Değişkenli Szasz Operatörlerin Schurer Genelleştirmesi Üzerine

 • Cennet Bolat Çimen (Hacettepe Üniversitesi) - Cebir ve Sayılar Teorisi
  Jacobsthal ve Jacobsthal-Lucas Sedeniyonlar

 • Dilara Karslıoğlu (Ankara Üniversitesi) - Analiz
  İmpulsive Diskre Sınır Değer Problemlerinin Saçılım Çözümleri

 • Elif Medetoğulları (Atılım Üniversitesi) - Topoloji
  Tayt Kontak Yapılar ve Seifert Manifoldlar

 • Elif Saygı (Hacettepe Üniversitesi) - Cebir ve Sayılar Teorisi
  Fibonacci ve Lucas Küplerindeki Ayrık Hiperküplerin Sayıları

 • Emine Koç (Cumhuriyet Üniversitesi) - Cebir ve Sayılar Teorisi
  Genelleştirilmiş Türevli Yarı-Asal Halkaların Lie İdealleri Üzerine

 • Emrah Polatlı (Bülent Ecevit Üniversitesi) - Cebir ve Sayılar Teorisi
  Fibonacci ve Lucas Kuaterniyonlarının Bir Genelleştirmesi

 • Erhan Pişkin (Dicle Üniversitesi) - Uygulamalı Matematik
  Kirchhoff Denkleminin bir Sınıfının Çözümlerinin Global Varlığı ve Enerji Azalması

 • Esma Yıldız Özkan (Gazi Üniversitesi) - Analiz
  Kompleks Değiştirilmiş Phillips Operatörleri için Üst Tahmin

 • Esra Yolacan (T.C. Milli Eğitim Bakanlığı) - Analiz
  Kendi Üzerine Olmayan Hardy-Rogers Daraltmaları ve Sabit Nokta Teoremleri

 • Fatih Türkkan (Gazi Üniversitesi) - Uygulamalı Matematik
  Stokastik Reaksiyon-Difüzyon Denklemleri ve Nümerik Çözümleri

 • Fatma Güler Eroğlu (Orta doğu Teknik Üniversitesi) - Uygulamalı Matematik
  Sıkıştırılamaz Akışlar için Projeksiyona Bağlı çok Ölçekli Varyasyonel Uygun
  Dik Ayrıştırma Metodu

 • Fatma Muazzez Şimşir (Hitit Üniversitesi) - Geometri
  Çok Değişkenli Gauss Dağılımının Geometrisi

 • Ferihe Atalan (Atılım Üniversitesi) - Topoloji
  Yönlendirilemeyen Yüzeylerin Kesim-Sistemi Kompleksinin Bağlantılılığı

 • Filiz Yıldız (Hacettepe Üniversitesi) - Topoloji
  Sade Dokuların Çarpımına Ters Limitlerle Yaklaşım

 • Gökçen Çekiç (İstanbul Üniversitesi) - Uygulamalı Matematik
  İki Katmanlı Film Akışlarında Dalga Dinamikleri

 • Gökhan Soydan (Uludağ Üniversitesi) - Cebir ve Sayılar Teorisi
  Kuvvet Toplamları Tipinde Bir Diophant Denklemin Çözümleri Üzerine

 • Görkem Ömer Özsöz (Gazi Üniversitesi) - Topoloji
  Fuzzy Soft Topolojik Uzaylar Kategorisi

 • Gülçin Mihriye Muslu (İstanbul Teknik Üniversitesi) - Uygulamalı Matematik
  Doğrusal ve Yerel Olmayan Dalga Denkleminin Bir Fourier Spektral Yöntem
  Yardımıyla Sayısal Analizi

 • Güler Başak Eren (Ankara Üniversitesi) - Analiz
  İmpulsive Sturm-Liouville Denklemlerin Saçılım Çözümleri

 • Gülin Serra Çoşkun (Özel Şahin Anadolu Lisesi) - Geometri
  Düzgün Olmayan Dışbükey Çokgenlerde Ağırlık Merkezinin Üçgenlere Ayırma
  Yöntemi ile Bulunması

 • Gümrah Uysal (Karabük Üniversitesi) - Analiz
  İki Katlı Singüler İntegrallerin Yaklaşım Özellikleri Üzerine

 • Halime Acar (Gazi Üniversitesi) - Cebir ve Sayılar Teorisi
  Gauss Tetranacci Sayıları

 • Hanife Varlı (Orta Doğu Teknik Üniversitesi) - Topoloji
  Kapalı 3-Manifoldlar Üzerinde ℤ-Mükemmel Ayrık Morse Fonksiyonlarının
  Varlığı ve Bağlantılı Toplamlarda Ayrıştırılması

 • Hüseyin Kamacı (Bozok Üniversitesi) - Cebir ve Sayılar Teorisi
  P-Regüler Yakın-Halkalar Üzerine

 • İbrahim Ünal (Orta Doğu Teknik Üniversitesi) - Geometri
  Kalibre Edilmiş Manifoldlara Olan Gömmelerin Gauss Gösterimleri

 • İlyas Haşimoğlu (Karabük Üniversitesi) - Analiz
  Singüler Schrödinger Operatör Denkleminin Negatif Spektrumunun Kuvvetleri
  Üzerine Bir Değerlendirme

 • Mehmet Ekici (Bozok Üniversitesi) - Uygulamalı Matematik
  Genişletilmiş G'/G-Açılım Metodunun Yeni Bir Uygulaması

 • Mehmet Turan (Atılım Üniversitesi) - Analiz
  Kummer Dağılımının Kuvvetleri Üzerine

 • Melike Saraç (Hacettepe Üniversitesi) - Uygulamalı Matematik
  Türkiye Nüfusunun Matematiksel Nüfus Projeksiyonları Yöntemleri ile Doğrulanması
  ve Tahmini

 • Muharrem Özlük (Gazi Üniversitesi) - Uygulamalı Matematik
  Periyodik Sınır Koşulları Altında g-Bénard Probleminin Yerel Olmayan Çekicilerinin Varlığı

 • Murat Babaarslan (Bozok Üniversitesi) - Geometri
  Split Kuaterniyonlar ve Time-Like Sabit Eğimli Yüzeyler

 • Murat Bodur (Ankara Üniversitesi) - Analiz
  Genelleştirilmiş Lupaş Operatörlerinin Bazı Yaklaşım Özellikleri

 • Mustafa Ağgül (Michigan Teknoloji Üniversitesi) - Uygulamalı Matematik
  Büyük Reynold Sayılı Navier-Stokes Denklemi için Yüksek Doğruluklu Düzenleme Tekniği

 • Mustafa Cemil Bişgin (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi) - Analiz
  Binom ve Üçlü Band Matrislerinin Kompozisyonu ile Türetilen Bazı Yeni Dizi Uzayları

 • Nazlı Büşra Yılmaz (Gazi Üniversitesi) - Analiz
  Üretilen Normlu Uzaylar Arasındaki Operatörler

 • Nazmiye Gönül Bilgin (Bülent Ecevit Üniversitesi) - Analiz
  Bazı Doğrusal Pozitif Operatörler ve q-Genelleştirmelerinin Karşılaştırılması

 • Nesibe Manav (Gazi Üniversitesi) - Analiz
  Lupaş-Jain Tabanlı Durrmeyer Operatörleri ile Ağırlıklı Yaklaşım

 • Nizami Gasilov (Başkent Üniversitesi) - Uygulamalı Matematik
  Aralık Parametreli Diferansiyel Denklemler için Bir Sayısal Çözüm Yöntemi

 • Nurmuhammet Elçi (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi) - Topoloji
  e-Yerel Kapalı Kümeler Üzerine

 • Ortaç Öneş (Akdeniz Üniversitesi) - Cebir ve Sayılar Teorisi
  Değişmesiz Halka Üzerinde Asal İdealin Bir Genellemesi

 • Osman Altıntaş (Başkent Üniversitesi) - Analiz
  Yıldızıl ve Konveks Fonksiyonlar ile Büyütme (Majorization by Starlike
  and Convex Functions)

 • Ömer Küçüksakallı (Orta Doğu Teknik Üniversitesi) - Cebir ve Sayılar Teorisi
  Lie Cebirleri Yardımıyla Üretilen İki Değişkenli Çebişev Polinomları

 • Özge Özalp Güller (Ankara Üniversitesi) - Analiz
  İki Parametreli Singüler İntegrallerin Karakteristik Noktalarda Yaklaşımı Üzerine

 • Özgür Kelekçi (Türk Hava Kurumu Üniversitesi) - Geometri
  Ricci Akış Denkleminde Açık Çözümlerin İnşası ve Nil4 Manifoldu Üzerinde Uygulama

 • Öznur Gölbaşı (Cumhuriyet Üniversitesi) - Cebir ve Sayılar Teorisi
  Türevli Asal Halkaların * _(σ ; τ)_ Lie İdeallleri Üzerine

 • Rabia Alar (Gazi Üniversitesi) - Topoloji
  Sezgisel Soft Fuzzy Metrik Uzay

 • Rasime Seda Zencirci (Başkent Üniversitesi) - Uygulamalı Matematik
  İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Problem Çözmede Modelleme ve İşlem
  Başarılarının Belirlenmesi

 • Saadet Öykü Yurttaş (Dicle Üniversitesi) - Topoloji
  Bir İntegral Laminasyonun Bağlantılı Parçalarını Saymak

 • Sedat İlhan (Dicle Üniversitesi) - Cebir ve Sayılar Teorisi
  Bazı Saturated Sayısal Yarıgrupların Boşlukları Üzerine

 • Semih Piri (Kastamonu Üniversitesi) - Cebir ve Sayılar Teorisi
  Kısmi Geometrik Fark Kümeleri ve Cayley Çizgeleri

 • Sertan Alkan (İskenderun Teknik Üniversitesi) - Uygulamalı Matematik
  Kesirli Mertebeden Diferansiyel Denklem Sistemlerinin Yaklaşık Çözümü

 • Sibel Kurt (Hacettepe Üniversitesi) - Cebir ve Sayılar Teorisi
  Küçük Otokorelasyonlu Neredeyse Mükemmel Diziler

 • Sinem Çelik Onaran (Hacettepe Üniversitesi) - Topoloji
  Kontakt Topolojide Kontakt Ameliyatlar

 • Sofiya Ostrovska (Atılım Üniversitesi) - Analiz
  Değişken q Değerleri için q-Bernstein Operatörlerinin Davranışı

 • Tuğçe Alyıldız (Ankara Üniversitesi) - Analiz
  İki Metriğe Sahip Bir Küme Üzerinde Sabit Nokta Teoremi

 • Tülay Yağmur (Aksaray Üniversitesi) - Cebir ve Sayılar Teorisi
  W (An) Weyl Grubunun Standart Parabolik Alt Grupları için Yeni Bir İndirgenmiş Cebir

 • Tülin Altunöz (Orta Doğu Teknik Üniversitesi) - Topoloji
  Cinsi 3 olan Lefschetz Liemeleri ve Egzotik 4-Manifoldlar

Poster Sunumlu Konuşmacılar
 • Emre Taş (Ahi Evran Üniversitesi) - Analiz
  Mobil Aralıklarda q-Bernstein Operatörlerinin Yaklaşım Özellikleri

 • Funda Babaarslan (Bozok Üniversitesi) - Analiz
  Çift Fuzzy Sayı Dizilerinin α̃. Dereceden -İstatistiksel Yakınsaklığı

 • Hasan Dağlar (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi) - Cebir ve Sayılar Teorisi
  Asal Sayılar ve Riemann Hipotezi

 • Tuğba Yurdakadim (Hitit Üniversitesi) - Analiz
  Modifiye Edilmiş Meyer-König ve Zeller Operatörleri için Varyasyonda Yaklaşıma
  İlişkin Sonuçlar

 • Tuğçe Lülleci (Bülent Ecevit Üniversitesi) - Uygulamalı Matematik
  Tau-p Dönüşümünün Tersi için Eş-Zamanlı İteratif Rekonstrüksiyon Tekniğinin Kullanılması

 • Umut Özcengiz (Bülent Ecevit Üniversitesi) - Uygulamalı Matematik
  Tau-p Dönüşümünün Tersi için Cebirsel Rekonstrüksiyon Tekniğinin Kullanılması

Hacettepe Üniversitesi Matematik Bölümü
06800 Beytepe Ankara